thống kê kênh youtube

Hướng dẫn cách sử dụng trang quản lý video kênh youtube năm 2017

capture158 Xem đầy đủ và chi tiết tất cả các báo cáo thống kê của kênh như lượt xem, số phút xem, thu nhập, nguồn lượng lượng, nhân khẩu học. Cách truy cập vào trang quản lý kênh youtube Hướng dẫn cơ bản sử dụng trang quản lý kênh youtube – Để truy cập vào trang