cài đặt youtube như thế nào

Hướng dẫn cách đóng/xóa tài khoản YouTube cực kì đơn giản năm 2017

youtube-content-creator Bạn vẫn có thể thấy hình thu nhỏ của các video của mình trên trang web vì trang web cần một khoảng thời gian để cập nhật và đồng bộ hóa. Việc đóng/xóa tài khoản YouTube của bạn sẽ xóa các video, kênh và tiểu sử của bạn. Bạn cũng sẽ không thể mở tài