cách thiết lập cài đặt youtube

Hướng dẫn tắt tự động phát video youtube tiếp theo mà bạn nên biết

tat-tu-dong-phat-video-tiep-theo-youtube Trước đây khi xem các video youtube kết thúc nó sẽ tự động dừng và cũng không có tính năng repeat video mà các bạn phải lặp lại thông qua 1 số website khác hoặc download về máy tính để xem. Mới đây thì youtube đã thêm 1 tính năng đó là tự động phát