Hướng dẫn sử dụng YouTube 2017: Làm cách để xem thống kê?

Hướng dẫn sử dụng , 3 cách xem thống kê: Nếu bạn đang xem lại video của mình và chưa muốn rời đi mà chỉ muốn xem thống kê lượng khán giả sơ bộ, lúc đó hãy bấm vào dấu More bên dưới và chọn Statistics (mũi tên).

Bạn chưa thể được coi là thông thạo YouTube chừng nào chưa biết cách xem thống kê lượng khán giả của mỗi đoạn video mình đăng tải lên…

Xem thống kê lượng khán giả của mỗi đoạn video là một kỹ năng sử dụng YouTube nâng cao. Kỹ năng này cần thiết hơn cho những ai hay chia sẻ video lên YouTube hoặc hơn thế là lập ra cho riêng mình, bởi những đoạn video của người khác có thể có hoặc có thể không mở thống kê công khai.

Dù sao bạn sẽ chưa thể được coi là thành thạo YouTube nếu chưa biết cách xem thống kê. Vì thế ICTnews sẽ hướng dẫn liền 3 cách xem thống kê lượng khán giả cho video YouTube của bạn.

Hướng dẫn sử dụng YouTube: 3 cách xem thống kê

+ Cách 1

Bước 1: Ngoài giao diện chính của bạn, hãy bấm vào ảnh đại diện góc trên bên phải và chọn Creator Studio.

A1-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Ngoài giao diện chính tài khoản YouTube của bạn, hãy bấm vào ảnh đại diện góc trên bên phải và chọn Creator Studio (mũi tên).

Bước 2: Vào mục ANALYTICS, bạn sẽ thấy thống kê lượng khán giả cho toàn bộ kênh YouTube của mình.

A2-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Vào mục ANALYTICS (khung đỏ), bạn sẽ thấy thống kê lượng khán giả cho toàn bộ kênh YouTube của mình.

Bước 3: Để tìm thống kê lượng khán giả cho một video cụ thể, hãy bấm vào ô Search for content và  chọn Browse all videos.

A3-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Để tìm thống kê lượng khán giả cho một video cụ thể, hãy bấm vào ô “Search for content” (khung đỏ) và  chọn “Browse all videos”.

Bước 4: Bấm chọn video bạn muốn xem thống kê lượng khán giả.

A4,5-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Bấm chọn video bạn muốn xem thống kê lượng khán giả. Ở đây ta sẽ chọn ví dụ video “Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note Edge”.

Bước 5: Nghiên cứu thống kê lượng khán giả của đoạn video bạn chọn.

A5-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Đây là thống kê lượng khán giả của đoạn video ta chọn, với những thông số như tổng số người xem, tổng số phút được bật, lượng người đăng ký kênh phát sinh, lượng người bình luận hay lượng người theo vùng địa lý…

+ Cách 2

Nếu bạn đang xem lại video của mình thì cách đơn giản nhất để biết thống kê cập nhật lượng khán giả cho video đó là bấm vào nút Analytics.

B1-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Nếu bạn đang xem lại video của mình thì cách đơn giản nhất để biết thống kê cập nhật lượng khán giả cho video đó là bấm vào nút Analytics (khoanh đỏ).

+ Cách 3

Nếu bạn đang xem lại video của mình và chưa muốn rời đi mà chỉ muốn xem thống kê lượng khán giả sơ bộ, lúc đó hãy bấm vào dấu More bên dưới và chọn Statistics.

B2-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Nếu bạn đang xem lại video của mình và chưa muốn rời đi mà chỉ muốn xem thống kê lượng khán giả sơ bộ, lúc đó hãy bấm vào dấu More bên dưới và chọn Statistics (mũi tên).

Sau khi xem thống kê sơ bộ, nếu muốn xem thống kê chi tiết thì lúc đó bạn hãy vào View more stats.

B3-YouTube-3-cach-xem-thong-ke-luong-nguoi-xem-video-YouTube.jpg
Hướng dẫn sử dụng YouTube, 3 cách xem thống kê: Sau khi xem thống kê sơ bộ, nếu muốn xem thống kê chi tiết thì lúc đó bạn hãy vào “View more stats” (khoanh đỏ).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>